Warsztaty

Warsztaty podnoszące wiedzę o walorach przyrodniczych Legnicy oraz nabycie praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży metodami aktywnymi. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych przyrodników i instruktorów edukacji ekologicznej.

W programie warsztatów m.in.

  • rozpoznawanie głosów ptaków,

  • aktywna nauka rozpoznawania drzew i krzewów,

  • gry i zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu

  • atrakcyjne materiały edukacyjne