Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców Legnicy


Aktywni mieszkańcy - aktywny Lasek Złotoryjski -

wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców Legnicy.

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA wspólnie z Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystki FOPIT – GOBI, realizuje projekt, który ma na celu wzrost zaangażowanie mieszkańców Legnicy do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz dobra wspólnego tj. zagospodarowania, rewitalizacji i aktywnego wykorzystania zielonej przestrzeni Lasku Złotoryjskiego. Pragniemy zaangażować, mieszkańców miasta, głównie rodziny z dziećmi, młodzież, nauczycieli, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządu, instytucji i wszystkich zainteresowanych chcących włączyć się w działania na rzecz Lasku Złotoryjskiego.

Wiele rodzin w czasie weekendu spędza czas w Galeriach Handlowych nie korzystając z aktywnego, wspólnego wypoczynku. Jest to szczególnie ważne dla rodzin z małymi i dorastającymi dziećmi którym ruch na świeżym powietrzu zapewnia rozwój funkcji psychomotorycznych, rozwija więzi rodzinne i pełni funkcje edukacyjne. Legnica posiada dwa znaczące śródmiejskie tereny zielone: zabytkowy Park Miejski położony w centrum miasta oraz Lasek Złotoryjski położony w zachodniej części miasta.

Historyczny Park Miejski po przejściu trąby powietrznej w roku 2009 dzięki staraniom władz miasta z roku na rok pięknieje i stanowi wizytówkę Legnicy. Jest miejscem nadającym się na rodzinne spacery w niedzielne popołudnie, natomiast nie jest to miejsce do aktywnej rekreacji i pełnego kontaktu z przyrodą.

Z kolei Lasek Złotoryjski o powierzchni 50 ha położony w dogodnej lokalizacji blisko centrum, w sąsiedztwie dwóch rozległych osiedli Tarninów i Zosinek od wielu lat pełni funkcje zielonych płuc miasta. Zmniejsza emisję bardzo dużego ruchu samochodowego w przebiegającej niedaleko obwodnicy miasta, trasy S3 oraz Huty Miedzi Legnica. Ze względu na swoją powierzchnię, charakter lasu w mieście oraz walory przyrodnicze może zapewnić interesujący kontakt z przyrodą oraz być miejscem wspólnego, aktywnego wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i osób uprawiających ruch. Na terenie Lasku, ze względu na ciekawe walory przyrodnicze zlokalizowano jeden z 7 użytków ekologicznych „Glinki w Lasku Złotoryjskim”, położonych w Legnicy. W Lasku występują również rzadkie i chronione gatunki ptaków i roślin, które mogą stanowić interesujące obiekty do edukacji ekologicznej bezpośrednio w terenie.

Historia Lasku sięga 1890 r. kiedy postanowiono utworzyć tzw. lasek mieszczański w celu poprawy klimatu miasta i służeniu odpoczynkowi na łonie natury. Podejmowane w przeszłości przez Urząd Miasta próby rewitalizacji Lasku nie stanowiły długofalowych działań renowacyjnych. Upływ czasu, zaniedbania, wandalizm spowodowały, że Lasek Złotoryjski, przedwojenna duma miasta obecnie jest miejscem zarośniętym dziko rosnącymi krzewami i samosiejkami, a funkcjonująca niegdyś infrastruktura w postaci ławek, lamp, ścieżek i schodów uległa zniszczeniu.

Wiele osób postrzega to miejsce jako „zaśmiecone, zaniedbane i niebezpieczne miejsce”. Chcemy poprawić istniejący stan Lasku Złotoryjskiego i ukazać możliwości i szanse dla tego uroczego zakątka Legnicy.

Odbyły się już:

1. Rajd rowerowy dla wszystkich cyklistów w dniu 3 czerwca 2017 pokazujący komunikację Lasku Złotoryjskiego z zabytkowym Parkiem. Uczestnicy poznali trasy rowerowe oraz sposoby aktywnego spędzania czasu na terenie zielonym.

2. Warsztaty podnoszące wiedzę o walorach przyrodniczych Legnicy oraz nabycie praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży metodami aktywnymi. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych przyrodników i instruktorów edukacji ekologicznej.

W programie warsztatów m.in.

 • rozpoznawanie głosów ptaków,

 • aktywna nauka rozpoznawania drzew i krzewów,

 • gry i zabawy edukacyjne na świeżym powietrzu

 •       atrakcyjne materiały edukacyjne

  Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  Logo_Gobi

  Ministerstwo_logo

  FIO_logo