Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2020

9 czerwca 2020
Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej
Ekorama-Legnica
zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 23 czerwca 2020.
Miejsce spotkania Dunino - Stary Młyn
godzina 16:00
Ze względu na stan epidemiczny zebranie odbędzie się na świeżym powietrzu
z zachowaniem 2 metrowego odstępu pomiędzy uczestnikami.
Prawo głosu mają osoby z opłaconą składką członkowską za rok 2019.
Kandydaci do Zarządu muszą mieć opłaconą składkę za rok 2020.