Walne Zebranie Sprawozdawcze

17 maja 2019

Zarząd Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej

EKORAMA-LEGNICA

zawiadamia o

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym za 2018 rok

które odbędzie się w dniu 30-05-2019 (czwartek)

w Klubie Nauczyciela na ul. Jordana 17 o godzinie 17

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

w dniu 30 maja 2019

Godzina spotkania: 17.00

Miejsce spotkania: Klub Nauczyciela, ul. Jordana 17.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie sprawozdania:

a) finansowego

b) merytorycznego

c) Komisji Rewizyjnej

4. Omówienie spraw bieżących.

5. Zamknięcie Zebrania.