Szkolenia w ramach projektu UMWD

„ŚLADAMI MAŁEJ MOSKWY”

ROWEROWO BEZPIECZNIE I ZDROWO

We wrześniu uczniowie klas trzecich szkoły nr 7 wzięli udział w programie edukacyjno-turystycznym WYCIECZKA ROWEROWA „ŚLADAMI MAŁEJ MOSKWY”. Program został sfinansowany przez WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE i zrealizowany przez STOWARZYSZENIE TURYSTYKI ROWEROWEJ EKORAMA-LEGNICA.

W dniach 27 i 30 września uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych w zakresie: zmian kodeksu drogowego dla rowerzystów; podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze indywidualnie i w grupie.

Uczniowie uważnie słuchali prowadzącego, aktywnie wypowiadali się oraz uczestniczyli w analizie sytuacji podanych w multimedia prezentacji. Każdy z uczniów otrzymał folder z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz opaskę odblaskową.

W dniach 28 września uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w wycieczce rowerowej „ŚLADAMI MAŁEJ MOSKWY”. Uczniowie klasy 3a Ola Kurleto i Damian Łapczyński otrzymali dyplomy uczestników z największą ilością przejechanych kilometrów.