Organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rejonu Fabryczna 2017

Celem projektu było uczestnictwo młodzieży i rodzin z rejonu Fabryczna w celu promowaniu zdrowego stylu życia i zachowań prospołecznych, uczących współpracy i samodzielnych odpowiedzialnych postaw, stworzenie atmosfery sprzyjającej rozważaniom na temat własnych zachowań, pobudzanie umiejętności podejmowania decyzji oraz przewidywania skutków swoich działań.

Wydarzenie przeprowadzono w Luboradzu, w którym wzięło udział 40 osób. Sama organizacja i przygotowania do niej spowodowało niesamowitą mobilizację i integrację członków stowarzyszenia oraz młodzieży z rejonu Fabryczna. Na imprezie nie zabrakło całych rodzin, młodzieży, osób starszych. Wszyscy znaleźli dla siebie coś fajnego. Na terenie agroturystyki w Luboradzu – uczestnicy konsumowali bigos, ciasta i napoje. Nie zabrakło ogniska, nad którym można było upiec ziemniaka. Odbyły się różne konkursy i zabawy takie jak gra w piłkę nożną oraz kontakt z przyrodą i zwierzętami gospodarczymi. Do rezultatów niemierzalnych można zaliczyć zapoznanie uczestników imprezy z historią i przyrodą regionalną oraz wzbudzenie w nich poszanowania lokalnych tradycji i szacunku do posiadanego dziedzictwa kulturowego. Dla uczestników było zorganizowane zwiedzanie zabytkowego wnętrza agroturystyki.

W zrealizowanym etapie programu „Piękno Przyrody” wzięło udział 40 osób. Podstawową aktywnością ruchową była jazda na rowerze na terenach leśnych Lasów Lubińskich. W miejscowości Raszowa odbyły się różne konkursy i zabawy takie jak strzelanie z łuku do celu, gra w piłkę siatkową. Uczestnicy otrzymali nagrody, poczęstunek oraz tort dla wszystkich uczestników. Sprawdzono w praktyce nabytą wiedzę o zasadach: bezpiecznego poruszania się na rowerze indywidualnie i w grupie; jazdy rowerem w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych; planowania wycieczki rowerowej; prawidłowego doboru, eksploatacji i pielęgnacji roweru.

W kolejnym etapie programu Śladami Historii w Legnickim Polu wzięło udział 40 osób. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz poczęstunek i tort dla wszystkich uczestników. Zwiedzano Bazylikę ś w. Jadwigi i muzeum Bitwy pod Legnicą. Odbyły się różne konkursy i zabawy takie jak strzelanie z łuku, nauka fechtunku. Sprawdzono w praktyce nabytą wiedzę o zasadach: bezpiecznego poruszania się na rowerze indywidualnie i w grupie; jazdy rowerem w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych; planowania wycieczki rowerowej; prawidłowego doboru, eksploatacji i pielęgnacji roweru

Ponadto uczestnicy zapoznali się z zasadami: bezpiecznego poruszania się na rowerze indywidualnie i w grupie; jazdy rowerem w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych; planowania wycieczki rowerowej; prawidłowego doboru, eksploatacji i pielęgnacji roweru. Podwyższono atrakcyjność turystyki rowerowej oraz aktywności rekreacyjno-turystycznej w regionie poprzez podniesienie u uczestników wiedzy, kompetencji i umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem.

Podsumowanie projektu odbyło się w pałacyku w Muchowie. Uczestnicy zdobyli doświadczenia w doborze strojów rowerowych na różne warunki pogodowe. Zapoznano się ze ścieżką edukacyjną, uwrażliwiono rowerzystów na uroki jesieni. Przeprowadzono konkursy rzutu do celu, doskonalenie jazdy jednośladem. Uhonorowano uczestników nagrodami za zaangażowanie oraz aktywność w promowaniu zdrowego stylu życia. Ogólny wniosek był taki, że naprawdę warto spędzać wolny czas zdrowo i rekreacyjnie. Doświadczenia wysiłku na świeżym powietrzu dają niezwykłe poczucie zadowolenia i relaksu.

Program zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Legnica.