Galeria 2001

22.11.1997 rok. Założycielskie spotkanie odbyło się z inicjatywy Henryka Zelka. Organizacja powstała, jako Klub Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi „Legnica”. Obecnych było 17 osób. Byli to głównie pracownicy Huty Miedzi Legnica i ich rodziny. Wybrano wówczas na pierwszego prezesa Klubu, Janusza Bednarczyka. Rozpoczęto rowerowe zwiedzanie okolic Legnicy i dalszych, jak rowerowa wycieczka do Książa. Z powodu rezygnacji Janusza Bednarczyka, wybrano na prezesa Aleksandrę Maksymowską.
1998 rok. Działalność klubu opierała się nie tylko na wycieczkach lecz również na próbach stworzenia ścieżek rowerowych. Efektem były dwa happeningi i wybudowanie, metodą gospodarczą ze środków Huty ścieżki rowerowej do Huty. Staraliśmy się stworzyć wśród radnych lobby rowerowe. Poparto naszą inicjatywę, ale nie dało to żadnych rezultatów, co zniechęciło do dalszych działań. Zorganizowano dłuższe wycieczki np. do Skalnego Miasta w Czechach i „Włóczęga 2000” po Borach Tucholskich. Zakupiono sprzęt turystyczny, między innymi 4 namioty i przyczepki rowerowe. Odbyło się 16 wycieczek i imprez. 15 osób płaciło składki.
1999 rok. Prezesem jest Aleksandra Maksymowska. Kontynuowano wycieczki po okolicy do Przemkowa, Rokitkek, Lubiąża, Marianówki. Uczestniczymy w Rajdzie Kaczawskim, którego zakończenie odbyło się w Wojcieszowie. Odbyło się 18 wycieczek, 19 osób płacących składki.
2000 rok. Odbyła się tygodniowa „Włóczęga 2000” po Borach Tucholskich, nawiązano kontakt z Grune Weg z miasta partnerskiego Wuppertal. Cykliści z Grune Weg, pokonali na rowerach tysiąckilometrową trasę z Wuppertalu do Legnicy wytyczając Zieloną Drogę, która może łączyć dwa miasta. Odbyło się 17 wycieczek, składki opłacały 23 osoby. Ufundowano miedziany puchar przechodni dla najaktywniejszego rowerzysty. Pierwszym laureatem był Łukasz Hawryluk. Na prezesa Klubu wybrano Roberta Pireckiego.
2001 rok. Uczestniczyliśmy w Rajdzie Kaczawskim w Mysłowie na którym zdobyliśmy pierwszą nagrodę za najbardziej zbędny przedmiot na rajdzie. Tym przedmiotem był portret Prezesa. Odbyły się wycieczki do Ostrzycy, Grodźca, Sichowa, Stanisławowa, Bieniowic, Rogoźnicy, Rokitek, Krzywej, Szwajcarii Saksońskiej w Niemczech, na Święto Miodu i Karpia oraz Zlot Rodzinny w Kunicach. Sadziliśmy drzewka zarabiając pieniądze dla Klubu. Zakończenie Sezonu odbyło się w Przemkowie. Najaktywniejszym rowerzystą był Janusz Hawryluk. Odbyło się 31 wycieczek i imprez