Program: Aktywni mieszkańcy - aktywny Lasek Złotoryjski